Αίτημα Support

Modified on Mon, 16 May 2022 at 09:13 AM

Τιμολογιακή Πολιτική Υποστήριξης - Τηλεφωνικής, Remote και Επίσκεψης Τεχνικού στον χώρο σας


Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών και πάντοτε με γνώμονα την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων (ΕΣΤΕΣ).


Τα αιτήματα υποστήριξης των εφαρμογών Pegasus τόσο για τις τοπικές εφαρμογές όσο και τις διαδικτυακές εγκαταστάσεις (web sites) καλύπτονται ως εξής:

  1. Άμεση υποστήριξη με Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών Τηλεφωνικής & Remote Υποστήριξης.
  2. Προαγορά Ωρών Υποστήριξης Pegasus (Επίσκεψη Τεχνικού στον χώρο του Πελάτη).
  3. Επίσκεψη Τεχνικού στον χώρο του Πελάτη (ελάχιστο κόστος επίσκεψης μία (1) ώρα).
  4. Κατά σειρά προτεραιότητας, εκτός Συμβολαίου Προαγοράς α. & β. 


Για τα Συμβόλαια Προαγοράς Ωρών Τηλεφωνικής και Remote Υποστήριξης δείτε εδώ


Διευκρινίσεις:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω, είναι να διαθέτει ο πελάτης ενεργή Ετήσια Σύμβαση Pegasus (ΕΣΤΕΣ).
Οι κλήσεις ΕΚΤΟΣ από τους παραπάνω τρόπους (α. & β.) θα εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας.


Τα αιτήματα υποστήριξης μπορούν να υποβάλλονται με τους παρακάτω τρόπους:
E-mail: support@dlgcom.gr
Online:
https://support.dlgcom.gr/support/tickets/new Για έκτακτα θέματα υποστήριξης μπορείτε να καλείτε 211 8500 323 (9:00 - 18:00) 


Για άμεση Online Τεχνική υποστήριξη κατεβάστε το Remote PC ή το Anydesk

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article